Groen zonnedak

Systeemoplossing voor platte daken met dakbegroeiing en zonnestroominstallatie

Voordelen:

  • Geringe oppervlakbelasting
  • Geteste afvloeiingscoëfficiënt (Universiteit Hannover)
  • Naleving van brandveiligheidseisen
  • Compatibiliteit dakafdichting, dakbegroeiing en fotovoltaïek
  • Bij nieuwbouw kostenbesparing dankzij lichtere dakconstructie
  • Lagere onderhoudskosten

Doorsnede: Oriëntatie op zuiden

 

Doorsnede: Oost/West-oriëntatie