Bouw van een zonnedak volgens de huidige stand van de techniek

Uitvoerders | Bouwers

Wij ondersteunen uitvoerders en bouwers met risicovrije totaalconcepten voor zonnedaken bij ontwerp, uitvoering en omzetting.

Stap 01

Ontwerpcriteria

Wij ondersteunen u bij het vastleggen van de ontwerpcriteria

De ontwerpcriteria vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerp van uw toekomstige zonnedak en bestaan o.a. uit de volgende punten:

 • Ontwerp volgens de huidige stand van de techniek
 • Inachtneming van de ontwerpcriteria conform DIN 18531 (richtlijn vlakke daken)
 • Bepaling van de daklasten door PV
 • Keuze van de compatibele onderconstructie bij het daksysteem

Stap 02

Ontwerp

In de tweede stap ondersteunen wij u met ontwerpadviezen voor dak en/of zonnestroominstallaties:

Module 1 Dak

 • Eisen aan warmte-isolatie
 • Eisen aan dakafdichting
 • Bepaling daklasten door zonnestroominstallatie

Module 2 Fotovoltaïek

 • Eisen aan onderconstructies van PV-installaties
 • Waarborgen stabiliteit van de PV-installatie
 • Eisen aan modulekwaliteit
 • Kwaliteitseisen aan omvormer
 • Kwaliteitsrichtlijnen voor het elektrisch ontwerp van PV-installaties

Stap 03

Realisatie

Maak een keuze uit de onderstaande diensten:

Kit 1 

 • Onderconstructie systeem SikaSolarMount-1 (SSM1)
 • Ontwerp en materiaallevering

Kit 2

 • Onderconstructie systeem CENIQ
 • Ontwerp en materiaallevering

Kit 3

 • Complete zonnestroominstallatie (ontwerp, uitvoering met alle materialen)

Kit 4

 • Ontwerp en materiaallevering, onderconstructie
 • Omvormer, modules, DC-elektro

U kunt alle modules onderling combineren.
Heeft u nog vragen of mist u nog een gewenste prestatie? Neem contact met ons op.