Ontwerp uw zonnedak volgens de huidige stand van de techniek

Ontwerpers | Architecten

Wij ondersteunen ontwerpers en architecten met ontwerpadviezen en producten voor zonnedaken op bestaande bouw en bij nieuwbouw.

Stap 01

Ontwerpcriteria

Wij ondersteunen u bij het vastleggen van de ontwerpcriteria

De ontwerpcriteria vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerp van uw toekomstige zonnedak en bestaan o.a. uit de volgende punten:

 • Ontwerp volgens de huidige stand van de techniek
 • Ontwerpcriteria volgens DIN 18531
 • Ontwerpcriteria volgens richtlijn vlakke daken
 • Keuze daksysteem (warmte-isolatie, afdichtingsbaan, mechanische bevestiging)
 • Keuze van de PV-componenten

Stap 02

Ontwerp

Bij de tweede stap krijgt u ondersteuning bij het opstellen van ontwerpadviezen voor dak en/of zonnestroominstallaties:

Module 1 Dak

 • Eisen aan warmte-isolatie
 • Eisen aan dakafdichting
 • Bepaling daklasten door zonnestroominstallatie

Module 2 Fotovoltaïek

 • Eisen aan onderconstructies van PV-installaties
 • Waarborgen van de stabiliteit van de PV-installatie
 • Eisen aan PV-modulekwaliteit
 • Kwaliteitseisen aan omvormer
 • Kwaliteitsrichtlijnen voor het elektrisch ontwerp van PV-installaties

Stap 03

Aanbestedingen dak/ fotovoltaïek

U heeft gekozen voor ontwerp van uw dak door ons of de bouw van een zonnedak door ons?
Zo gaat het vervolgens verder:

Module 3 Projectafhankelijke aanbesteding dak

Nieuwbouw:

 • Opstellen van aanbestedingen en prestatieoverzichten
 • Beoordelingen van offertes en opstellen van een gunningsadvies
 • Uitvoering en ondersteuning van onderhandelingen over de gunning

Bestaand gebouw:

 • Opstellen van saneringsconcepten en prestatieoverzichten voor dakwerkzaamheden
 • Budgetplanningen voor onderhoudsmaatregelen en dakvernieuwingen

Module 4 Projectafhankelijke aanbesteding fotovoltaïek

Nieuwbouw / bestaande bouw:

 • Opstellen van aanbestedingen en prestatieoverzichten
 • Beoordelingen van offertes en opstellen van een ranking
 • Uitvoering en ondersteuning van onderhandelingen over de gunning

U kunt alle modules onderling combineren.
Heeft u nog vragen of mist u nog een gewenste prestatie? Neem contact met ons op.