Privacyverklaring – Privacy Policy

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen graag dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om zeker te stellen dat de geldende privacybepalingen worden nageleefd.

Het gebruik van onze website is in principe zonder verstrekking van persoonsgegevens mogelijk. Indien u desondanks persoonsgegevens aan ons verstrekt, gebeurt dat altijd op vrijwillige basis. Wij delen deze gegevens niet met derden.

Indien u persoonsgegevens via internet verstrekt (bijv. e-mailadres), willen wij u er bij dezen graag op wijzen dat bij deze overdracht de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming (bijv. tegen toegang door “derden”) is niet mogelijk.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op uw persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. Persoonsgegevens worden op onze website alleen verzameld als u deze vanuit uzelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het registratieformulier of bij de registratie voor gepersonaliseerde diensten. De gegevens die u in het formulier vermeldt, worden uitsluitend opgeslagen voor de doeleinden die wij u bij het verzamelen van de gegevens mededelen, zoals bijvoorbeeld het leveren van onze schriftelijke informatie of het opnemen van contact. Het is uitgesloten dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven.

Rechten van u als betrokkene

U kunt te allen tijde informeel en kosteloos uw rechten via de hierboven vermelde contactgegevens uitoefenen.

Uw recht op informatie omvat daarbij o.a. het volgende:

  • Welke persoonsgegevens zijn er over u verzameld
  • Herkomst en ontvanger van de gegevens (evt. overdracht naar een derde land)
  • Doelen van de verwerking
  • Bewaartermijn

U heeft ook het recht op rectificatie, verwijdering of blokkering van deze gegevens, evenals het recht op bezwaar.
Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contactmogelijkheid gegevensbescherming

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid per e-mail en/of middels een contactformulier contact met ons op te nemen. In dat geval worden de door de gebruiker verstrekte gegevens ten behoeve van de verwerking van zijn of haar contactopname opgeslagen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten van onze website worden verzameld.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, dan kunt u contact opnemen met:

Algemeen contact:
Datenschutz@centroplan.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (vertrouwelijke contactopname):
Dhr. Christian Klünter
Am Pannhaus 2-10
52511 Geilenkirchen

E-mail: dsb@centroplan.de

Gebruik van cookies

Op onze pagina’s wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand, dat op uw harde schijf kan worden opgeslagen. Dit gegevensbestand wordt door de webserver waarmee u via uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape, Navigator of Mozilla Firefox) een verbinding heeft gemaakt, gecreëerd en vervolgens naar u toe gestuurd. Door het cookie kunt u bij een bezoek aan de website worden herkend, zonder dat u nogmaals gegevens moet invullen die u al eerder heeft verstrekt.

De meeste browsers zijn tegenwoordig standaard zo in gesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen, dat deze cookies of eerdere weergaves van cookies weigert. Door het uitschakelen van cookies kan het echter wel zo zijn, dat bepaalde functies van de thuispagina niet helemaal goed werken. Bovendien kunt u cookies ook te allen tijde op uw systeem (bijv. in de Windows-Verkenner) verwijderen. Gebruik hiervoor de helpfunctie in uw besturingssysteem.

Gebruik van Google-Maps

Wij gebruiken op onze website de component “Google Maps” van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

Telkens wanneer u de component “Google Maps” opent, plaats Google een cookie om bij weergave van de pagina waarop de component “Google Maps” is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Dit cookie wordt doorgaans niet door het afsluiten van de browser verwijderd, maar loopt na een bepaalde tijd af, voor zover het niet handmatig door u wordt verwijderd.

Als u het niet eens bent met deze verwerking van uw gegevens, dan heeft u de mogelijkheid om de service van “Google Maps” te deactiveren en op deze manier de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Daarvoor moet u de Java-Script-functie in uw browser deactiveren. We willen u erop attent maken dat u in dat geval geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van “Google Maps”.

Gebruik van “Google Maps” en van de via “Google Maps” gevraagde informatie gebeurt conform de Google-gebruiksvoorwaarden
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html 
en de aanvullende algemene voorwaarden voor “Google Maps”
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

E-mailinformatie, nieuwsbrief

Wij stellen u graag op de hoogte van ons aanbod. Als wij hiervoor uw e-mailadres mogen gebruiken, moet u ons persoonlijk en expliciet toestemming daarvoor geven. Deze toestemming kunt u natuurlijk ook te allen tijde herroepen. Neem hiervoor schriftelijk of elektronisch contact op met onze

webmaster info@centroplan.de.