Actueel

Posted on

4e Duitse Conferentie voor Zonnestroom­installaties en Veiligheid

De DGS-Akademie Berlin en het Haus der Technik presenteren met genoegen op de 4e Duitse Conferentie voor Zonnestroominstallaties en Veiligheid in Berlijn een uitgebreid programma met deskundige lezingen aan het vakpubliek. De conferentie informeert uitgebreid over de actuele stand van de regels der techniek, normen en richtlijnen bij ontwerp, bouw, montage, installatie en gebruik van PV-installaties, ook in combinatie met batterijopslagsystemen.

Bovendien wordt uitvoerig ingegaan op kwaliteitscriteria en veiligheidsaspecten, in het bijzonder bij ontwerp en uitvoering, en op ervaringen uit de praktijk (rendement van de installaties en performance). Typische fouten en gebreken bij de installatiebouw en tekortkomingen in kwaliteit en veiligheid worden aangetoond en besproken. Actuele en toekomstige eisen aan de kwaliteit en verbeterde toepassingen en gebruikswijzen worden besproken om fotovoltaïek en zonne-energieopslag verder te stimuleren in alle toepassingsgebieden.

www.hdt.de vindt u meer informatie.